The past tense | The parts of speech | Grammar | Khan Academy

split past tense
This is a topic that many people are looking for. thevoltreport.com is a channel providing useful information about learning, life, digital marketing and online courses …. it will help you have an overview and solid multi-faceted knowledge . Today, thevoltreport.com would like to introduce to you The past tense | The parts of speech | Grammar | Khan Academy. Following along are instructions in the video below:


Ahoj, kamarádi, a vítejte do vzdálené minulosti, protože dnes mluvíme o čase minulém, který odkazuje na věci, které se již staly. Je mnoho způsobů, jak minulý čas tvořit, ale prozatím se chci soustředit na základní verzi, což je pouze přidání “-ed”. Takže

pokud vezmete slovo “walk” (chodit) jakožto, “I walk to the store,” (Jdu do obchodu) ne, ne do obchodu, na měsíc. Jdu pěšky na měsíc, zkuste mě zastavit. To je v přítomném čase, ale pokud to chci v minulosti, řeknu: “I walked to

the Moon.” (Šel jsem na měsíc.) Mám velmi silné nohy a dobré boty. Takže tato věta se odehrává nyní. Je to přítomnost. Tato věta se stala dříve. Je to minulost. Takže nejlepší způsob jak zjistit, jestli něco je nebo není v minulém

čase, nebo něco do minulého času dát, je pomocí koncovky “-ed”. Takže z “walk” máme “walked”, z “talk” je “talked”, z “sneeze” je “sneezed”, z “jump” je “jumped” a z “open” je “opened”. Takže pokud sloveso nekončí na “e”, přidáte “-ed”. Pokud

“e”, přidáte jen “-d”. Takto se tvoří minulý čas. Toto je to, co minulý čas dělá. Jsou to věci, které se již staly, a ve většině případů, když chcete utvořit minulý čas ze slova, pouze přidáte “-ed”. Můžete se naučit cokoliv. David končí.

tags:
education, online learning, learning, lessons, grammar
Thank you for watching all the articles on the topic The past tense | The parts of speech | Grammar | Khan Academy. All shares of thevoltreport.com are very good. We hope you are satisfied with the article. For any questions, please leave a comment below. Hopefully you guys support our website even more.

Leave a Comment